Unibertsitatea eta gizartearekiko duen erantzukizuna

 

Galde 37, uda 2022. Iratxe Amiano.-

Unibertsitatea eraldaketa eta krisi-prozesu batean dago, eta gaur egun bere legitimitateari, gizartean betetzen duen rolari eta bere norta-sunari eragiten dio. Duela hamarkada bat inguru, 2009 eta 2013 urteen artean, goi-mailako hezkuntzara bideratutako aurrekontu publikoek 1.226 milioi euro baino gehiagotan egin zuten behera, hau da, unibertsitate guztientzako funtsak% 12,32 jaitsi ziren eta, hala ere, ez zen gizarte-protestarik izan funtsen murrizketa horren ondorioz. Joera hori ez da aldatu. Gizarteak konfidantza galdu du unibertsitatean, hausnartzen, ulertzen eta jarduten lagun diezaion botere intelektual gisa jokatzeko.

Bestalde, egungo unibertsitateak tentsio handiak ditu. Korronte nagusi batzuek bere funtzioak merkatuaren premiekin bat datozen dinamiketara bideratzera bultzatzen dute. Beste batzuek aldarrikatzen dute unibertsitateak bere independentziari eta gaitasun kritikoari eustea, gizartearen beste erronka batzuei aurre egin ahal izateko. Unibertsitateak gizartearen eskaerei erantzuteko duen erantzukizunaren irismenari buruzko eztabaida Boaventura de Sousak bere ikasketetan ondo deskribatzen duen bidegurutzean dago. Unibertsitate-erakundeak aukeratu behar du: garapen iraunkorrarekiko eta justizia sozialarekiko konpromiso handiago baterantz aurrera egitea, edo egungo sistema ekonomiko eta sozialaren eredua mantentzera laguntzea kontuan izanda sistema horrek konfiantza itsua duela teknologiaren garapenean, bizitza-eredu bidegabe eta jasanezin bati eusteko.

Testuinguru honetan, unibertsitateek gizartearekiko konpromisoa bermatzen duten txostenakberehala argitaratzen dituzte, Unibertsitatearen Gizarte Erantzukizuna deritzonaren esparruan garatzen diren politikak eta ekintzak deskribatuz.

XX. mendearen amaieratik aurrera, Unibertsitatearen Gizarte Erantzukizuna erreferentzia gisa erabiltzen hasi zen nazioarteko hainbat erakundek argitaratutako dokumentuetan, hala nola UNESCOk. Hain zuzen ere, Goi-mailako Hezkuntzaren Goi-bilerak, 2009an Parisen egin zenak, ikuspegi berri bat planteatu zuen goi-mailako hezkuntzak gizartearekin duen erantzukizunaren inguruan. Ikuspegi hori honako premisa hauetan oinarritzen da: goi-mailako hezkuntza ondasun publikoa dela, eta, beraz, guztion erantzukizuna dela. Jakintza sortzeari dagokionez, gizarte-lidergoa hartu behar duela mundu mailako erronkei heltzeko, hala nola, elikagaien segurtasuna, klima-aldaketa, uraren kudeaketa, kulturen arteko elkarrizketa, energia berriztagarriak edo herritartasun kritikoa.

Hala ere, gaur egun, pentsamendu-korronte zabal batek unibertsitatea, gizateriaren erronka handiak konpontzen lagundu beharrean, arazo garrantzitsuenak eragiten ari diren merkataritza-dinamikan eta logikan gero eta gehiago parte hartzen ari den erakunde gisa kokatzen du.

Unibertsitatearen Gizarte Erantzukizunaren sustapena, unibertsitatearen konpromiso sozialaren eta bere misioa betetzearen adierazgarri gisa, unibertsitateko lana hobeto egiteko gomendio zehatz batzuen eskutik planteatu zen. Hala, adibidez, ikerketari dagokionez, Unibertsitatearen Gizarte Erantzukizuna lotu zitzaion ikerketaren emaitzak zabalduagoak izateko eta dokumentazio zientifikoa doan eskuratzeko beharrari. Era berean, ikerketalana malguago antolatzearen alde egin zen, zientzia eta diziplinartekotasuna sustatzeko gizartearen zerbitzura. Horretarako, lehentasunez planteatu beharko lirateke herritarren ongizateari dagozkion gaiak, bai eta tokiko mailan zientziarako eta teknologiarako oinarri sendoak sortzen lagundu ere.

Gizartearekiko elkarrizketa, unibertsitate erakunde eta komunitatearen bitartez.

Ezin dugu ahaztu unibertsitateak bizi diren gizartearen parte direla, eta, beraz, ingurunean gertatzen diren aldaketek eragina dutela haien jardueran. Merkantilizazioak bizitzako esparru guztiei eragiten dienean, bizirik irauteko soilik egokitzen den unibertsitatea, baina gizartea aurreratzeko eta eraldatzeko gai ez dena, korronteak eramaten uzten du, eta norabide zuzena hartzen du transmititzen eta sortzen duen ezagutzaren merkantilizaziora.

Unibertsitatea gainerako gizarte-eragileekin harremanetan jartzeko modua, inguruko premia larrienak identifikatzeko eta beste gizarte-eskaera batzuei (merkatuak identifikatzen dituenez bestelakoak) erantzuteko balio beharko lioke, eta gizartearen aurrean duen eginkizuna legitimatzeko erreferentzia izan beharko luke. Horrela, unibertsitatea egungo testuinguruan funtzionaltasuna galtzen duen gizarte-eragilea da, gizartearen zati handi baten eskaeretatik gero eta gehiago aldentzen ari baita.

Bestalde, onartubehar dugu unibertsitateak potentzial handia duela beste eragile batzuekin lan egiteko, elkarrekin eragiteko modu berriak emanez, gizarteari ikuspegi alternatiboak emateko, gertatzen denaren konplexutasunari aurre egiteko eta hura ulertzeko, eta etorkizun berriak esploratu eta identifikatzeko, alternatibak planteatuz. Ildo horretan, unibertsitate-komunitate osoa interpelatuta sentitu behar da; izan ere, irakasleek, zerbitzuetako langileek eta ikasleek legitimitatea dute tokiko ingurunearekin eta ingurune globalarekin harreman arinagoa eta konfiantza handiagokoa izateko. Zaila da egungo balioak aldatzea, baina posible da, erreferentzia-parametro batzuk aldatuz, eta komunitatean oinarritutako irtenbideak sustatuz. Unibertsitatea beti dago krisian, baina oraindik badu gaitasuna gizarte-aldaketen lidergoan funtsezko zeregina betetzeko.

Hala ere, unibertsitate-sistema egiaztatzeko eta ebaluatzeko sistemek, interes orokorrarekin interes partikularrarekin baino lotuago dagoen lan desinteresatua saritzetik urrun, altruismoa eta unibertsitatearen merkantilizazioaren ordezko pentsamendu kritikoa (nazioarteko erakundeek eskatua) sustatzen duten ekintzak baztertzen dituzte.

Baina, horretarako, gizarteak unibertsitatearekiko duen konfiantza berreskuratu behar da. Eta herritarrek unibertsitateari laguntzea, kalitatea neurtzeko sistemak ezartzea eskatzen dutenean, goi-mailako hezkuntzaren zenbait gaitasun indartzean oinarrituta, hala nola:

Tokiko gizartearen eta gizarte globalaren erronkei eta eskaerei erantzuteko eta haien zereginetan integratzeko gaitasuna, dimentsioen aniztasuna (ekonomikoa, politikoa, teknologikoa, ekologikoa, soziala…), eragileen eta erakundeen aniztasuna (publikoak eta pribatuak) eta eskalak (tokikoa eta globala) kontuan hartuta.

Unibertsitateak alternatibei erantzuteko eta alternatibak proposatzeko eta eraldaketa-proposamenak zuzentzeko duen gaitasuna (esparru teknologikoan, sozialean, kulturalean, ekonomikoan), unean uneko erronkei aurre egiteko eta gizarte bidezkoagoa eta iraunkorragoa lortzeko ezagutzak sortuz.

Aurreko planteamenduekin bat datorren antolaketaz hornitzeko gaitasuna, bai pentsamendu-autonomia bermatzeari dagokionez, bai barne-kudeaketa demokratiko, eraginkor eta iraunkorrari dagokionez, edo unibertsitateak parte hartzeko bide egokiak ezartzeari dagokionez.

Eta bitartean, 2022ko maiatzaren hasieran, Unibertsitateetako ministro Joan Subiratsek Unibertsitate Sistemaren Lege Organikoaren dokumentu berria aurkeztu zuen, unibertsitateen aldeko gastu publikoa, lan-egonkortasuna, bizialdi osoko prestakuntza ahalbidetzen duten titulazio berriak eta abar areagotuko zirela aginduta. Hala ere, arauaren gorputzean ez da agertzen «etika» hitza, ezta behin ere, eta «Justizia soziala» terminoa hasieran bakarrik aipatzen da, unibertsitatea ezagutza, ongizate materiala, gizarte-justizia eta kultura-askatasunaren iturria dela eta izan behar duela ulertuta.

Horregatik guztiagatik, zein unibertsitate nahi dugun galdetzearekin batera, zer gizarte eraikitzen ari garen hausnartu behar dugu.

Iratxe Amiano. Profesora del Departamento de Economía Financiera I de la UPV/EHU.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Categorized | Dossier, Política

Protagonistas

Juan Gutiérrez
Cristina Monge
Pedro Arrojo Agudo
Iñaki Gabilondo
Ana Valdivia
Dora María Téllez
Pedro Miguel Etxenike
Marta Cabezas
Tomás Arrieta
Maixabel Lasa
Carlos Berzosa
Esteban Beltrán
Lurdes Imaz
Garbiñe Biurrun
Javier Moreno Luzón
Koldo Martinez
Tomás García Azcárate
Lourdes Oñederra
Mikel Reparaz
Virginijus Sinkevicius
Laia Serra
Gerardo Pisarello
Daniel Raventos
Daniel Innerarity
Yayo Herrero
María Eugenia Rodríguez Palop
Carlos Juárez
Helena Taberna
Pablo J. Martínez Osés
Koldo Unceta
Xabier Aierdi
Aitzpea Goenaga
Javier de Lucas
Ander Bergara
Garbiñe Biurrun
Pedro Santisteve
Marina Garcés
Carod Rovira
María Silvestre
Joao Pedro Stédile
Enrique Villareal "El Drogas"
José Luis Rodríguez García
Adela Asúa
Xabier Rubert de Ventós
Catarina Martins
Iñaki Gabilondo
Alberto Acosta
Victoria Camps
Lluís Torrens
Mario Rodríguez Vargas
Mikel Aizpuru
Marta Macho Stadler
Ramón Sáez Valcárcel
Frédéric Lordon
Xabier Vence
Carmen Gisasola
Paco Etxeberria
Cristina Narbona
Juan Calparsoro
Joaquim Bosch
Idoia Estornés
Iñigo Lamarca
Tarana Karim
Txema Urkijo
Dolores Juliano
Yayo Herrero
José Ignacio Lacasta
Gurutz Jáuregui
Silvia Gil
Ramón Barea
Daniel Cohn-Benditt
Ada Colau
José Manuel Naredo
Anna Freixas
Carlos Beristain
Carlos Berzosa
Manuela Carmena
Gloria Flórez Schneider
Paco Etxeberria
Cristina Narbona
Juan Calparsoro
Idoia Estornés
Iñigo Lamarca
Tarana Karim
Txema Urkijo
Dolores Juliano
Yayo Herrero
José Ignacio Lacasta
Gurutz Jáuregui
Silvia Gil
Ramón Barea
Daniel Cohn-Benditt
Ada Colau
José Manuel Naredo
Anna Freixas
Carlos Beristain
Carlos Berzosa
Manuela Carmena
Gloria Flórez Schneider
Encaramado a la valla de Ceuta
Antonio Sempere
Sebastião Salgado
Canción de París
Jose Horna.
"Lemoniz", Mikel Alonso
Abrazo. Luna a Abdou
Playa del Tarajal, Ceuta
Txema García
“JAZZ for TWO”, José Horna
Sueños Rotos
República del Alto Karabakh —Artsakh—, 06/10/2020
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
"El origen del mundo" José Blanco
Sebastião Salgado
"El instante decisivo" Iñaki Andrés
Fotografía de José Horna
Metro de París
Jose Horna.
Txema García
"Mujeres del Karakorum", Mikel Alonso
Eugenia Nobati, Argentina
Debekatutako armak
Shushi (Karabakh Garaiko errepublika —Artsakh—, 2020/19/08).
“LIKE”. Eduardo Nave
Txema García
"El mal del país" José Blanco
"El instante decisivo" Iñaki Andrés
Fotografía de José Horna
"Homenage a Marcel Proust" Marisa Gutierrez Cabriada
Inmigrantes rescatados por salvamento marítimo
Refugiados sirios: Mujer cocinando
Txema García
Zutik dirauena
Shushi (Karabakh Garaiko errepublika —Artsakh—, 2020/10/08)
“JAZZ for TWO”, José Horna
Alfredo Sabat, Argentina
Porteadoras
Sebastião Salgado
Sebastião Salgado
Bonill, Ecuador
La larga espera
Shushi (República del Alto Karabakh —Artsakh—, 08/10/2020)
Cientificos-Volcán
La Palma 2021
“LIKE”. Eduardo Nave
"Homenaje a Federico García Lorca" Marisa Gutierrez Cabriada
Irene Singer, Argentina
Txema García

Autores